kate_logo.jpg

”Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä-ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli” (KATE)- hanke

Toteutusaika: 01.01.2019-30.06.2021

ESR 2019-2021 rahoittama projekti, jonka ydin tavoite on luoda matalan kynnyksen malli, jossa tuotetaan lähi ja verkko palvelut riippumattomasti ajasta ja paikasta. KATE-hanke pyrkii yhdistämään jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kilpailukyvyn lisääntymiseen.

Hanke koskee Etelä-Savoon ulkomailta muuttaneita henkilöitä, muun muassa kouluttamattomat, koulutetut, valmistumassa olevat tai työkokemusta omaavat kansainväliset tulijat. Toinen pääkohderyhmä on eteläsavolaiset yritykset ja yritykset, jotka haluavat investoida Etelä-Savoon.

KATE-hankkeen toteuttajana toimii Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, ja osatoteuttajana MikseiMikkeli Oy

logotrimpsu.jpg
 
Tutu.jpg

Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU)

Toteuteutusaika 1.1.2019–31.12.2020
Hankkeella on Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitus.

 – Hankkeen keskeisinä tavoitteina on kehittää ja edistää
·         sote-alan yritysten tuottavuutta
·         palvelumarkkinoiden kehittymistä
·         toimintaa vahvistavien verkostojen ja konsortioiden syntymistä
·         palvelutarjonnan monipuolistumista ja
·         liiketoiminnan vahvistumista

Hankkeen keskiössä ovat sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaminen, palvelumuotoilu ja henkilöstötuottavuus sekä yhdessä tekeminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelualan yritykset, järjestö- ja yhdistystoimijat.

Lisätietoja: www.xamk.fi/tutu

 
Näyttökuva 2019-8-7 kello 15.22.53.png

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Hankeaika: 02.05.2019 - 28.02.2021

Hankkeella parannetaan logistiikka-alan tunnettavuutta, koulutuksen vetovoimaa sekä osaavan työvoiman saatavuutta Kymenlaaksossa.

Tavoitteet:
1.      Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla
2.      Logistiikka-alan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa
3.      Sujuvat siirtymät ja opintopolut peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun
4.      Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen

Hanketta toteutetaan ja alaa kehitetään lisäämällä tietoisuutta alan tarjoamista mahdollisuuksista, luomalla kokeilukulttuuria yhteistyössä logistiikka-alalla ja Kymenlaaksossa toimivien muiden yritysten sekä alueen eri oppilaitosten kanssa. Hankkeen kohderyhmää ovat pääasiassa Kymenlaaksossa sijaitsevien oppilaitosten oppilaat, perusasteelta aina korkeakouluopiskelijoihin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella, ajalla 2.5.2019–28.2.2021. Osatoteuttajina ovat Kouvolan seudun ammattiopisto ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto.

 Lisätietoja:

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tulevaisuuden-osaajat-logistiikka-alalla/

logot.png
 
roihulogo_hankenimi.jpg

ROIHU – uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta –hanke.

Hankeaika: 1.3.2018-30.4.2020

ROIHU -hankkeen kantavana teemana on uuden yrittäjyyden luominen, olemassa olevan kehittäminen, uusien yrittäjyyden tukimuotojen testaaminen, sukupolvenvaihdosten ja ekosysteemin perustan luominen.

Roihu palvelee yrittäjyyttä uravaihtoehtona miettiviä henkilöitä sekä muutaman vuoden yrittäjinä toimineiden tai sukupolvenvaihdosta miettivien henkilöiden yrittäjyyttä. Roihu tukee liiketoiminnan kehittämistä, ideoiden tuotteistamista, maakunnallisten hyvin alkuvaiheen yritysten KV-markkinoille suuntautumista sekä toisen ja korkea-asteen oppilaitosten yrittäjyyden polkumallien toteutumista.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Xamkin Pienyrityskeskus ja osatoteuttajina Esedu ja SAMIedu.  

Roihu_logorimpsu_2019.PNG
 
Na%CC%88ytto%CC%88kuva+2019-8-6+kello+8.39.15.jpg

PARASTA ETELÄ-SAVOON - TAIDE-, KULTTUURI- JA LUONTO-OSAAMISTA SOTE- JA NUORISOALOJEN TOIMIJOILLE

Hankeaika: 1.1.2019-31.12.2020

TAVOITTEENA ON:

 • lisätä ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista niin, että hyvinvointia edistäviä taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisiä menetelmiä käytetään enemmän sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa että kasvatus- ja nuorisopalveluissa.

 • vahvistaa kulttuuri-, taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä tuottavien toimijoiden yhteistyöosaamista sote-toimijoiden kanssa sekä 

 • vahvistaa yrittäjyystaitoja ja digitaalisuuden hyödyntämistä

KOHDERYHMÄ

 • Sote-toimijat, nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaiset ja opiskelijat, 3. sektorin toimijat sekä taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palveluiden tuottajat

parastaetelasvoon_logopalkki(1).jpg
 

Enter to Business – Jatkajien hakeminen omistajanvaihdoksiin tuleville yrityksille ja jatkajan onnistumisen varmistaminen Etelä-Savon alueella

Hankeaika: 01.03.2019 - 28.02.2021

Kartoitamme yritykset, joille yritystoiminnasta luopuminen on ajankohtaista. Ohjaamme luopuvia yrittäjiä toiminnan saattamisessa myyntikuntoon. Yhdistämme luopujat ja yritystoimintaa harkitsevat neuvottelemaan yrityskaupoista ja osoitamme heille tarvittavaa asiantuntija-apua. Tuemme uutta yrittäjää toiminnan sujuvan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Hanke on suunnattu sinulle, joka:

 • suunnittelet yritystoiminnasta luopumista

 • harkitset yrittäjäksi ryhtymistä

 • harkitset yritystoiminnan kehittämistä yritysoston kautta

Hankkeen päätoteuttaja:  Itä-Suomen Uusyrityskeskus
Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Hankkeen toteutusalue: Maakunnallinen
Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon Maakuntaliitto

 
HyväPomppu_logo_.jpg

Hyvä Pomppu - Nuoren pomppu elämään järjestötoiminnan kautta

Hankeaika: 2018-2019

Hyvä Pomppu on Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry (ESTERY) kaksivuotinen ESR -rahoitteinen hanke. Hyvä Pompun tarkoituksena on lisätä nuorten mahdollisuuksia yhdistystoiminnan avulla. Hankkeen toiminnassa tuetaan nuoren osallisuutta ja työelämävalmiuksia sekä ehkäistään syrjäytymistä. Hankkeen tavoitteena on madaltaa nuorten syrjäytymisuhkaa ja tarjota tukea nuorille oman elämän suunnan löytymiseen.

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö
Heidi Aska-Randelin
heidi@estery.fi
045 6695507

Untitled design.png
 
Jarjestosparraaja-hanke_logo_rgb.jpg

Järjestösparraaja - Kehitämme yhdessä!

Hankeaika: 1.3.2018 - 31.12.2019
Järjestösparraaja-hanke on Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n kehittämishanke, jonka rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

TAVOITTEENA ON

 • Esteryn jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen yhdistyskohtaisten valmennusten ja koulutusten avulla

 • Eri sektoreiden välisen osallistavan ja kokeilevan yhteistoiminnan kehittäminen.

  KOHDERYHMÄ

  Esteryn jäsenyhdistykset, muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset sekä hankkeet, julkisen sektorin toimijat, oppilaitokset, hankkeen kumppanuusyritykset ja Etelä-Savon alueen asukkaat

  OTA YHTEYTTÄ KUN:

 • haluat lisätä tai kehittää yhteistyötä järjestötoimijoiden kanssa

 • voit tarjota koulutuspalveluita esimerkiksi järjestöjen viestinnän ja yhdistystoiminnan kehittämiseen

 • tarvitset yhteistyökumppaneita tapahtuman tai kokeilun järjestämiseen

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö
Elisa de Boer
elisa@estery.fi
050 3216 388

Näyttökuva 2019-8-12 kello 8.52.41.png
 
Ekoneum_logo.jpg

Etelä-Savon elintarviketalouden kehittämisyhdistys ry, Ekoneum ry / KURVI-hanke

hankeaika: 1.10.2018–31.12.2020

Ekoneum ry:n tarkoituksena on edistää erityisesti eteläsavolaisen ruokajärjestelmän tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa. Ekoneum ry:n jäsenyhteisöjä ovat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus, jotka toteuttavat yhdessä Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI –hanketta.

Ekoneum ry:n toteuttamassa KURVI-hankkeessa tuodaan ruoka-alan yritysten tietoisuuteen uusia liiketoimintamahdollisuuksia järjestämällä mm. toimialarajat ylittäviä tulevaisuustärskyjä ja demonstraatio-tilaisuuksia, joilla konkretisoidaan ruokasektorin uusia menetelmiä ja ilmiöitä. Hanke välittää tietoa valtakunnallisista ja alueellista ruoka-alan hankkeista sekä koordinoi niiden aluetilaisuuksia Etelä-Savossa.
KURVI kokoaa ruokasektorin kehittäjiä ja kouluttajia yhteisiin tapaamisiin ja luo systemaattisen toimintatavan Etelä-Savon ruoka-alan kehittämiseen. Hanke tuottaa seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän Etelä-Savon ruoka-alan uutiskirjeen jakaakseen tietoa ruokaketjun alueellisesta ja valtakunnallisesta kehittämistyöstä ja ruoka-alan uusista liiketoimintaideoista.

 
Logot yhdessä_pystyasettelu_painokelvoton_2019(1).jpg

Ammattiin! – Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanke

Hankeaika: 2017-2019

 Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmän muodostavat Etelä-Savon toisen asteen oppilaitosten henkilöstö, opiskelijat sekä maakunnan yritykset ja työyhteisöt.

Tavoitteet: Ammattiin! -hankkeen tavoitteena on tuottaa Etelä-Savon maakunnassa entistä laadukkaampaa ja työelämälähtöistä ammatillista koulutusta sekä tukea opettajien ammattitaitoa alati muuttuvassa toimintaympäristössä ammatillisen koulutuksen reformin viitoittamalla tiellä.

Toimenpiteet:

Työelämässä tapahtuvan oppimisen kehittäminen
Opintojen jälkeisen työllistymisen tai jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen
Yhteisten verkko-opintojen suunnittelu ja toteutus
Uuden pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen
Erilaisten oppijoiden huomioiminen ja aito opintojen henkilökohtaistaminen

Lisätietoja: Projektipäällikkö Teija Räihä, 044 711 5826


 
Untitled design(2).png
 
hyvio_nelio_netti_logot.jpg

HyviöPro

Hankeaika: 1.6.2019 – 31.5.2021.

Palvelujen laatu ja vaikuttavuus ovat merkittäviä kilpailutekijöitä palvelujen laadun ja liiketoiminnan kehittämisessä. HyviöPro-hanke tarjoaa yrityksille ja muille toimijoille mahdollisuuden dataa hyödyntävään liiketoiminnan kehittämiseen ja palveluiden vaikuttavuuden tuotteistamiseen.

Hankkeessa kehitetään hyvinvointipalveluiden profilointialusta, jonka pohjalta tehdään pilottina osallistuvien yritysten palveluiden sisältö- ja vaikuttavuuskartoitus. 

Hankkeen toimenpiteet hyödyttävät Etelä-Savon hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaamista, mutta ovat myös kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä.

Kohderyhmä: Etelä-Savon hyvinvointipalvelujen järjestäjät, tuottajat ja asiakkaat. HyviöPro-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätietoa hankkeesta:

Heli Peltola, projektipäällikkö:
heli.peltola@xamk.fi p. 040 5940151 

Suvi Lamberg, hyvinvointialan TKI-asiantuntija:
suvi.lamberg@xamk.fi p. 040 6484301 

 

 
digiportaat_logo.jpg

digiportaat

Hankeaika: 1.10.2018-31.12.2020

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY -keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Hankkeessa toteutetaan koulutusta ja kasvatetaan osaamista yrityslähtöisesti, eteläsavolaisten yritysten tarpeista käsin.  PK-yritysten toimintamalleja päivitetään vastaamaan ja hyödyntämään nykyaikaisia toimintatapoja. Hankkeessa huomioidaan yrityksen johto, johtaminen sekä työntekijät tehokkaampien menetelmien ja uusien työkalujen löytämistä ja käyttöönottoa varten.

 Hankkeen koulutuksiin pääsee mukaan osallistumalla digiosaamiskartoitukseen. Digiosaamiskartoituksen tekee Digiportaiden yritysneuvoja.

Lisätietoja:
Anna Ollanketo, projektipäällikkö
anna.ollanketo@xamk.fi p. 040 183 9330

digiportaat_rahoittajalogot.jpg
 

Osaava PK

OsaavaPK - Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä on vajaa kolmevuotinen (1.3.2017-31.12.2019) ESR-hanke, jossa parannetaan yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia pk-yrityksille suunnatun henkilöstöjohtamisen valmennusohjelman avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Työterveyslaitos (TTL) ja LUT-yliopisto (LUT). Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus. www.jamk.fi/osaavapk

osaavaPK_logot.jpg
 

Pysytään pinnalla

Pysytään pinnalla -hankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen organisaation ja yksilön muutoskyvykkyyttä kasvattamalla. Valtakunnallinen ESR-hanke toimii ajalla 1.3.2018 – 29.2.2020 ja sen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus. Hanketta toteuttaa yhdessä neljä ammattikorkeakoulua: JAMK (koordinaattori), LAMK, OAMK ja XAMK. Syksyllä 2019 hanke tarjoaa yrityksille puolen päivän resilienssivalmennuksia sekä webinaarisarjan vuoden vaihteessa. www.jamk.fi/pysytaanpinnalla

Pysytään pinnalla_logot.png