työpajat

Etelä-Savon ammattiopiston NY-leiri

Tämä työpaja on tarkoitettu Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoille.

Tila: Vire ravintolaparvi
Aika: 8.00–11.00
Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoille

Positiivisuuden merkitys tulevaisuuden työelämässä

Positiivinen psykologia ja sen sovellukset organisaatioon tuovat uusia näkökulmia työn tekemiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. Positiivisen organisaation periaatteet myönteisistä käytänteistä, ihmisten erilaisten vahvuuksien hyödyntämisestä, yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta sekä myönteisten tunteiden ja ilmapiirin voimasta voivat tutkimusten mukaan edistää työhyvinvointia, innostusta, tuloksellisuutta ja mm. asiakaspalvelun laatua.

Tässä 60 min esityksessä tutustutaan positiivisen psykologian lähtökohtiin ja soveltamiseen työyhteisöissä ja organisaatioissa. Minkälaisista asioista positiivinen organisaatio koostuu ja miten sitä voi jokainen oman työnsä kautta edistää?

Esitys sopii kaikille työelämän, työyhteisön ja organisaation kehittämisestä parissa toimiville tai aiheesta kiinnostuneille. Asiantuntijana toimii FM, KM Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta. Sanna viimeistelee parhaillaan väitöstutkimustaan, jonka teemana on positiivisen organisaation ja johtamisen merkitys työinnostukselle. Työssään hän valmentaa erityisesti opetusalan organisaatioita, opetushenkilöstöä ja oppilaitosjohtoa ko. teemoista.

Tila: Syke, 2. krs
Aika: 11.45–12.45

Avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumistaOsaaminen ja vahvuudet esiin – osaamisidentiteetti ja positiivinen psykologinen pääoma tulevaisuuden työelämävaltteina

Tulevaisuudessa työn tekeminen ei ole sidoksissa tiettyyn ammattiin vaan osaamiseen. Siksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja nimeäminen sekä positiivisen psykologisen pääoman - toivon, optimismin, minäpystyvyyden ja resilienssin kehittäminen eli osaamisidentiteetin vahvistaminen on yhä tärkeämpää.

Tässä 60 min toiminnallisessa työpajassa tutustutaan lyhyesti osaamisidentiteetin ja positiivisen psykologisen pääoman käsitteeseen sekä OSATA - osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeessa kehitettyihin työkaluihin osaamisidentiteetin vahvistamiseksi.

Työpaja soveltuu erityisesti uraohjaustyötä tekeville ammattilaisille ja eri koulutusasteiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle, mutta myös itse omaa uraansa pohtiville nuorille tai aikuisille. Asiantuntijana toimii FM, KM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta, ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Sanna on työskennellyt nuorten ja aikuisten uraohjauksen parissa sekä ollut mukana OSATA-hankkeessa kehittämässä osaamisidentiteettiä tukevia ohjauksen työkaluja ja valmentamassa aiheesta opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä opiskelijoita.

Tila: Vire, 2. krs.
Aika: 13.30–14.30

Avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumista

 
Sanna Wenström

Sanna Wenström

Sanna Wenström

FM, KM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström toimii Oulun ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa päätoimisena tuntiopettajana eli opetusalan henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisen asiantuntijana ja valmentajana. Taustaltaan Wenström on suomen kielen ja viestinnän opettaja ja hän on toiminut erityisesti aikuisten uraohjauksen parissa valmentavassa koulutuksessa. Viimeisen 10 vuoden ajan hän on työskennellyt ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen kehittämistehtävissä sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen parissa mm. kehityspäällikkönä ja asiantuntijana.

Wenströmin koulutustaustassa yhdistyvät kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian ja henkilöstöjohtamisen osaaminen. Hänen erityisosaamistaan ovat positiiviseen psykologiaan, -organisaatioihin, -johtamiseen sekä positiiviseen pedagogiikkaan ja pedagogiseen hyvinvointiin liittyvät teemat. Viimeistelyssä olevassa väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee ammatillisen koulutuksen opettajien työinnostusta, sen ilmenemistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä positiivisen organisaation ja johtamisen viitekehyksessä. Wenström on kysytty ja innostava puhuja ja kouluttaja, jonka esitykset perustuvat vankkaan tutkimustietoon. Ne herättävät ajatuksia ja keskustelua siitä, mitä jokainen yksin ja yhdessä voisi tehdä, jotta työelämä, työyhteisöt tai oppilaitokset voisivat tuottaa innostusta ja kukoistusta jäsenilleen ja yhteisölleen.

Voit tutustua Sannan kirjoituksiin ja koulutusaiheisiin: https://www.linkedin.com/in/sannaw/

 

Palautuminen ja aivoystävällinen työn tauottaminen

Työpaja on oiva tilaisuus pienelle tauolle kaiken tapahtumakiireen keskellä. Työpajassa ei vain kerrota palautumisen tärkeydestä ja työn tauottamisen menetelmistä, vaan jokainen kävijä pääsee toteuttamaan aivoystävällisen tauon. Työpajassa pääsee myös tutustumaan konkreettisesti eri mittareihin ja kuulemaan lisää niiden käytöstä. Tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta palautumisen merkityksestä työhyvinvoinnille, työkykyyn ja tuon tuottavuuteen. Esitellä erilaisia oman työhyvinvoinnin arvioimisen mittareita.

Puolen tunnin välein pidettävä aivoystävällinen tauko työpajan vetäjän johdolla, työpajassa yhteensä 4 ohjattua taukoa. Osallistujamäärää ei ole määritelty/rajattu.

Tilassa koko työpajan ajan eri hyvinvointimittareiden esittelyä (first beat, älysormus, fibion aktiivisuusmittari, unianalyysilaitteet..)

Tila: Syke 2.krs
Aika: 14.15-16.15
Avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumista

*Tämä työpaja toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle -hankkeen kanssa.

Laura Saar ja Satu Pulkkinen

Laura Saar ja Satu Pulkkinen

Laura Saar

Laura toimii Xamkissa nyt seitsemättä vuotta. Ammatiltaan hän on jalkaterapian lehtori. Puolet työajasta Lauralla kuluu opetuksen parissa ja toinen puoli projektityöntekijänä Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle -hankkeessa. TKI-toiminnassa Laura on ollut mukana aiemmin TIEDOSTA – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeessa hyvinvointiteknologiasta vastaavana projektityöntekijänä. Jalkaterapeuttikoulutuksessa Laura opettaa pääasiassa biomekaniikkaa ja siihen liittyviä osa-alueita, mutta myös paljon muuta, kuten haavanhoitoa, sisätauteja sekä anatomiaa. Ennen Xamkille tuloa Laura ehti tutustua jalkaterapeutin työhön erikoissairaanhoidossa sekä toimia alan yrittäjänä.

Satu Pulkkinen

koulutukseltaan Satu on sairaanhoitaja ja  terveystieteiden maisteri. Takataskussa kulkee myös Kuntaliiton myöntämä EKJ-sertifikaatti.

Tällä hetkellä Satu työskentelee Xamkin TKI-toimialalla projektipäällikkönä Tukea tuottavuuteen - sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle –hankkeessa.

Ennen hanketyöhön siirtymistä Satu toimi esimiestehtävissä julkisen puolen sote-kuntayhtymässä. Mahtuupa Satun uralle myös antoisat vuodet yksityisessä koulutus- ja konsultointiyrityksessä, jossa hän toimi viimeisimpänä sote-puolen erityisasiantuntijatehtävissä.

 

uudistumiskykyä pelaten

Tässä työpajassa pääset nopeasti ja omakohtaisesti käsittelemään SYKE-tapahtuman teemaa uudistuminen. Työpajassa löydät ketterästi organisaatiosi uudistumiskyvyn vahvuudet ja kehittämiskohteet. Sparraus tapahtuu Topaasia® -pelin avulla. Työpaja kestää noin 30 minuuttia ja niitä järjestetään kolme kappaletta (max 10 henk/peli).

Tila: VOIMA, 2. krs.
Aika: 13.00-15.00 (valitse aika ilmoittautumisen yhteydessä)
Ilmoittautuminen:
https://bit.ly/2X5uxOx

*Tämä työpaja toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimien Pysytään pinnalla (www.jamk.fi/pysytaanpinnalla) ja OsaavaPK (www.jamk.fi/osaavapk) -hankkeiden kanssa.

osaavaPK ja pysytään pinnalla_logot-01.png
 
Henna-Riikka+ja+Anu.jpg

Henna-Riikka Markkio ja Anu Raulo

Henna-Riikka ja Anu toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulussa projektipäällikköinä ja asiantuntijoina hankkeissa, joissa kehitetään pk-yritysten uudistumiskykyä. Uudistumiskyky nähdään laajana kokonaisuutena, jossa yksilöiden, yhteisöjen ja organisaation kyvyt ja toimintamallit luovat yhdessä yrityksen uudistumiskyvykkyyden. Henna-Riikalla on useiden vuosien kokemus niin yrittäjyydestä kuin valmennustehtävistä. Anu on koulutukseltaan muotoilija ja tekee erilaisten kehittämishankkeiden lisäksi Jamkissa luennointia palvelumuotoilusta ja muita asiantuntijatehtäviä. Syke-tapahtumaan Henna-Riikka ja Anu lähtevät näkökulmalla yhteistyö, kuten kuvasta näkyy.

 

PARASTA–työpaja / Luonnon, kulttuurin ja taiteen merkitys hyvinvoinnille

Taide, kulttuuri ja luonto vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen sekä edistävät hoitoa ja paranemista. Kokemukset lisäävät terveyden ja hyvän elämän tunnetta. Parasta-pajassa järjestämme kaikille avoimia hyvän elämän hetkiä. Niissä pääset kokeilemaan joitakin menetelmiä ja keskustelemaan niistä sekä omista kokemuksistasi.

Järjestämme tasatunnein max 30 minuutin mittaisia kokeiluja: ohjelma löytyy osastolta. Viritellään mieltä ja kehoa sanoilla, kuvilla, musiikilla ja liikkeellä.

Työpajaan osallistuminen on maksutonta eikä vaadi ennakkotaitoja tai -tietoja. Tila ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.

Kokeilujen välillä Parasta-tiimi päivystää osastolla keskustelemassa taiteen, kulttuurin ja luonnon hyvinvointivaikutuksista. Jos työskentelet sote-, nuoriso- ja ohjausalan yksikössä, työpajassa voit myös ilmoittautua mukaan taitoja edistävään maksuttomanaan valmennukseen.

Tila:
Aika: 11.00–16.00
Avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumista

* Tämä työpaja toteutetaan yhteistyössä Parasta Etelä-Savoon - taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille –hankeen kanssa. XAMK, ESSOTE, DIAK ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

parastaetelasvoon_logopalkki.jpg
 
Seija Utriainen, Tuulevi Ascahan, Laura Hokkanen,  Kati Vapalahti, Sirpa Ylönen ja Jatta Juhola

Seija Utriainen, Tuulevi Ascahan, Laura Hokkanen,
Kati Vapalahti, Sirpa Ylönen ja Jatta Juhola

Seija Utriainen

Seija toimii sosiaalialan lehtorina Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Parasta Etelä-Savon -hankkeen projektityöntekijänä. Yhtenä keskeisenä opetusalana ovat erilaiset asiakastyön menetelmät ja luovuusopinnot. Erityisesti hän on perehtynyt draamakasvatukseen ja sen menetelmiin

Tuulevi Aschan

Parasta Etelä-Savoon –hankkeen projektipäällikkö (XAMK) on myös henkilöstövalmentaja ja työnohjaaja, jolle luovat ja luontomenetelmät ovat tuttuja työyhteisöjen kehittämisen välineinä. Tuulevia inspiroi erityisesti valokuvan hyvinvointiin liittyvä käyttö.

Laura Hokkanen

Lehtori Laura Hokkanen on luovien menetelmien monipuolinen osaaja. Laura opastaa tutkimaan kulttuurin ja taidekasvatuksen merkitystä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin kannalta.

Kati Vapalahti

Sosiaali- ja terveysalan lehtori (XAMK) Kati Vapalahti taitaa taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien monipuolisen soveltamisen. Kati innostuu erityisesti dialogin rakentamisesta toiminnallisuuden kautta ja myös taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien tutkimuksellisesta kehittämisestä.

Sirpa Ylönen

Sirpa on Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori ja Parasta Etelä-Savoon -hankkeen projektityöntekijä. Opetustyössä hän on hyödyntänyt monenlaisia toiminnallisia menetelmiä ja ollut mukana erilaisissa työyhteisön ja koulutuksen kehittämishankkeissa.

Jatta Juhola

Essoten projektikoodrinaattorina työskentelevä Jatta Juhola on kiinnostunut rakenteista, siitä miten kokeiluista saadaan pysyviä käytänteitä. Hän näkee taide- ja luontolähtöisen toiminnan maailmanparannuksen mahdollisuutena.

 

Circula – Yhteisöllinen peli kiertotalousyrittäjyydestä

Kiertotalous on uusi talousmalli, jossa keskiössä on vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta. Kiertotalouden ymmärtäminen ja sen luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen luovat uusia mahdollisuuksia yrittäjyystoimintaan. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä tutustutaan kiertotalouden periaatteisiin ja innovoidaan uutta liiketoimintaa olemassa olevia resursseja hyödyntäen. Työpaja soveltuu sekä opiskelijoille että jo työelämässä oleville.

Tila: Vire ravintolaparvi
Aika: 14.30–15.30
/ vire
Avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumista

*Tämä työpaja toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon Koulutus Oy:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK) -hankkeen kanssa.

Pauliina Kuukka ja Salla Pulliainen

Pauliina Kuukka ja Salla Pulliainen

Pauliina Kuukka

Koulutukseltaan Pauliina on metsätalousinsinööri (AMK) ja ympäristöteknologian insinööri (AMK). Hän aloitti huhtikuussa Mikkelin Toimintakeskuksen kokoaikaisena projektiasiantuntijana Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta-hankkeessa. Luonto ja ympäristö ovat lähellä Pauliinan sydäntä.

Salla Pulliainen

Salla on koulutukseltaan ympäristöteknologian insinööri (AMK) ja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia –vahvuusalalla ympäristöturvallisuuden asiantuntijana sekä projektipäällikkönä.

Esa Kohvakka

Etelä-Savon ammattiopisto, Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta –hankkeen projektipäällikkö.

 

Innosta toimijaksi - kasva yrittäjäksi

Yrittäjäksi kasvetaan, ei synnytä. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen ja yrittäjyyden mahdollisuudet. Tämän vuoksi koulun tärkein tehtävä on kannustaa ja tukea oppilaiden toimijuutta. Ensimmäiselle luokalle tullessaan lapset ovat täynnä intoa ja ideoita; koulu on heille mahdollisuus. Työpajassa päästään tutustumaan, kuinka tämä palo on mahdollista säilyttää ja saada lapset ylittämään omat rajansa yhä uudestaan. Kipinä yrittäjyyteen on mahdollista sytyttää jo alakoulussa.

Tila: Syke, 2. krs.
Aika: 13.15–14.15

Avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumista

Näyttökuva 2019-6-13 kello 7.56.08.png

Marja-Leena Bilund

Rohkea kokeilija ja kouluttaja, yrittäjä. Intohimona innostaa sekä lapsia, nuoria että opettajia toimimaan ja yrittämään, rohkeasti rikkomaan rajoja omiin vahvuuksiinsa luottaen.
Motto: “ ratkaisuja, ei ongelmia”.

www.eduremix.fi
HundrED
Instagram: marjaleenabilund
Linked: Marja-Leena Bilund
Facebook: Marja-Leena Bilund

 

YES – Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa

työpaja on avoin alueen yrittäjyyskasvatusopettajille ja –asiantuntijoille.

Tila: Lepo, 2. krs
Aika: 15.00–16.00

 

maahanmuuttajayrittäjien ensimmäinen eteläsavolainen verkostotapaaminen

Tapaamisen tarkoituksena on synnyttää maakunnallinen maahanmuuttajayrittäjien verkosto, joka toimii Suomen Yrittäjien kansallisen verkoston kanssa tiiviissä yhteistyössä. Em. johtokunnan puheenjohtajana toimii joensuulainen sarjayrittäjä ja luottamushenkilö Ali Giray. Hän tulee kertomaan verkoston merkityksestä maahanmuuttajayrittäjälle ja liiketoiminnankehittymiselle.

Tila: Lepo, 2. krs
Aika: 16.00–

 

Lisätyn todellisuuden työpaja

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei ja Metatavu järjestävät lisätyn todellisuuden (AR) työpajan.

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR, myös Mixed Reality, MR) tarkoittaa reaaliseen todellisuuteen digitaalisesti ”istutettuja”  objekteja, joita voi tarkastella ja joiden avulla voi suorittaa digitaalisia toimintoja tarkoitukseen tehtyjen lasien, puhelimen tai tablettien avulla. Sovelluskohteita voivat olla esim. markkinointi, koulutus ja suunnittelu matkailun, rakentamisen, valmistavan teollisuuden, koulutussektorin, sekä huollon ja kunnossapidon aloilla.

Esittelijöinä tilaisuudessa toimivat Metatavu Oy:n asiantuntijat Heikki Kurhinen ja Jere Lauha sekä Mikkelin Kehitysyhtiö Miksein ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun asiantuntijat Kimmo Haapea ja Mikko Hokkanen. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua toteutettuihin ratkaisuihin ja teknologiaan AR-laitteiden (mm. Microsoft Hololens) avulla.

Tila: Vire, 2. krs
Aika: 16.00–18.00

 

Immersiiviset luontoäänen ja kehotietoisuus mikrotaukojen voimistajana

Tämä havainnollinen ja käytännönläheinen työpaja ohjaa sinut oman hyvinvointisi lähteille rentouttavan äänimatkan ja kehotietoisuusharjoituksien saattelemana sekä esittelee tutkitun tavan lisätä mielen lepoa ja ajattelun vapautta.

Vireen nosto
Lisätyn todellisuuden luontokylvyn terveysvaikutukset

Keho kompassina
Kehotietoisuudesta itsetuntemusta, itsehoitoa ja hyvää oloa

Regeneratiivinen mieli
Mielen vaelluksen voimauttava, kokoava ja inspiroiva voima

Tila: Voima
Aika: 15-16, 16-17 ja 17-18 
Max 10 henkilöä / paja
ilmoittautuminen aulassa 10.00-15.00 aikana.

Catarina & Markus.jpeg

Työpaja pohjautuu Acoustic Body® -menetelmään jonka ovat kehittäneet Catarina Brazão (somaattinen kouluttaja, sosionomi) ja Markus Pesonen (säveltäjä, äänitaiteilija). Menetelmää on kehitetty ja käytetty kolmen vuoden ajan ympäri Eurooppaa järjestetyissä tilaisuuksissa, joihin on osallistunut yli 1000 henkilöä eri ikäluokista ja taustoista. Tämä on herättänyt kiinnostusta työhyvinvoinnista kiinnostuneiden yritysten, terveydenhoitoalan ammattilaisten ja terapeuttien keskuudessa.

Acoustic Body® on ainutlaatuinen eheyttävä ja traumatietoinen menetelmä, jolla tuetaan hyvinvointia ja henkilökohtaista kehitystä. Se on yhdistelmä erilaisia luovia ja somaattisia harjoitteita ja menetelmiä yhdistettynä immersiiviseen äänimaailmaan, jonka avulla harjoitetaan keskushermoston resilienssiä sekä tunteiden, kehon ja mielen toisiinsa vaikuttavaa kokonaisuutta. Sen on osoitettu helpottavan fyysistä rentoutumista ja mielen selkiyttämistä, lievittävän stressiä, lisäävän itseymmärrystä eri tavoin, syventävän läsnäoloa ja tietoisuutta sekä auttavan tunteiden ilmaisemista ja sanoittamista. 

naturesolutions.fi