työpajat

Etelä-Savon ammattiopiston NY-leiri

Tämä työpaja on tarkoitettu Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoille.

Tila ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.

Positiivisuuden merkitys tulevaisuuden työelämässä

Positiivinen psykologia ja sen sovellukset organisaatioon tuovat uusia näkökulmia työn tekemiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. Positiivisen organisaation periaatteet myönteisistä käytänteistä, ihmisten erilaisten vahvuuksien hyödyntämisestä, yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta sekä myönteisten tunteiden ja ilmapiirin voimasta voivat tutkimusten mukaan edistää työhyvinvointia, innostusta, tuloksellisuutta ja mm. asiakaspalvelun laatua.

Tässä 60 min esityksessä tutustutaan positiivisen psykologian lähtökohtiin ja soveltamiseen työyhteisöissä ja organisaatioissa. Minkälaisista asioista positiivinen organisaatio koostuu ja miten sitä voi jokainen oman työnsä kautta edistää?

Esitys sopii kaikille työelämän, työyhteisön ja organisaation kehittämisestä parissa toimiville tai aiheesta kiinnostuneille. Asiantuntijana toimii FM, KM Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta. Sanna viimeistelee parhaillaan väitöstutkimustaan, jonka teemana on positiivisen organisaation ja johtamisen merkitys työinnostukselle. Työssään hän valmentaa erityisesti opetusalan organisaatioita, opetushenkilöstöä ja oppilaitosjohtoa ko. teemoista.

Tila ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.Osaaminen ja vahvuudet esiin – osaamisidentiteetti ja positiivinen psykologinen pääoma tulevaisuuden työelämävaltteina

Tulevaisuudessa työn tekeminen ei ole sidoksissa tiettyyn ammattiin vaan osaamiseen. Siksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja nimeäminen sekä positiivisen psykologisen pääoman - toivon, optimismin, minäpystyvyyden ja resilienssin kehittäminen eli osaamisidentiteetin vahvistaminen on yhä tärkeämpää.

Tässä 60 min toiminnallisessa työpajassa tutustutaan lyhyesti osaamisidentiteetin ja positiivisen psykologisen pääoman käsitteeseen sekä OSATA - osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeessa kehitettyihin työkaluihin osaamisidentiteetin vahvistamiseksi.

Työpaja soveltuu erityisesti uraohjaustyötä tekeville ammattilaisille ja eri koulutusasteiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle, mutta myös itse omaa uraansa pohtiville nuorille tai aikuisille. Asiantuntijana toimii FM, KM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta, ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Sanna on työskennellyt nuorten ja aikuisten uraohjauksen parissa sekä ollut mukana OSATA-hankkeessa kehittämässä osaamisidentiteettiä tukevia ohjauksen työkaluja ja valmentamassa aiheesta opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä opiskelijoita.

Tila ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.

 
Sanna Wenström

Sanna Wenström

Sanna Wenström

FM, KM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström toimii Oulun ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa päätoimisena tuntiopettajana eli opetusalan henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisen asiantuntijana ja valmentajana. Taustaltaan Wenström on suomen kielen ja viestinnän opettaja ja hän on toiminut erityisesti aikuisten uraohjauksen parissa valmentavassa koulutuksessa. Viimeisen 10 vuoden ajan hän on työskennellyt ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen kehittämistehtävissä sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen parissa mm. kehityspäällikkönä ja asiantuntijana.

Wenströmin koulutustaustassa yhdistyvät kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian ja henkilöstöjohtamisen osaaminen. Hänen erityisosaamistaan ovat positiiviseen psykologiaan, -organisaatioihin, -johtamiseen sekä positiiviseen pedagogiikkaan ja pedagogiseen hyvinvointiin liittyvät teemat. Viimeistelyssä olevassa väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee ammatillisen koulutuksen opettajien työinnostusta, sen ilmenemistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä positiivisen organisaation ja johtamisen viitekehyksessä. Wenström on kysytty ja innostava puhuja ja kouluttaja, jonka esitykset perustuvat vankkaan tutkimustietoon. Ne herättävät ajatuksia ja keskustelua siitä, mitä jokainen yksin ja yhdessä voisi tehdä, jotta työelämä, työyhteisöt tai oppilaitokset voisivat tuottaa innostusta ja kukoistusta jäsenilleen ja yhteisölleen.

Voit tutustua Sannan kirjoituksiin ja koulutusaiheisiin: https://www.linkedin.com/in/sannaw/

 

Palautuminen ja aivoystävällinen työn tauottaminen

Työpaja on oiva tilaisuus pienelle tauolle kaiken tapahtumakiireen keskellä. Työpajassa ei vain kerrota palautumisen tärkeydestä ja työn tauottamisen menetelmistä, vaan jokainen kävijä pääsee toteuttamaan aivoystävällisen tauon. Työpajassa pääsee myös tutustumaan konkreettisesti eri mittareihin ja kuulemaan lisää niiden käytöstä. Tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta palautumisen merkityksestä työhyvinvoinnille, työkykyyn ja tuon tuottavuuteen. Esitellä erilaisia oman työhyvinvoinnin arvioimisen mittareita.

Puolen tunnin välein pidettävä aivoystävällinen tauko työpajan vetäjän johdolla, työpajassa yhteensä 4 ohjattua taukoa. Osallistujamäärää ei ole määritelty/rajattu.

Tilassa koko työpajan ajan eri hyvinvointimittareiden esittelyä (first beat, älysormus, fibion aktiivisuusmittari, unianalyysilaitteet..)

Tila ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin

*Tämä työpaja toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle -hankkeen kanssa.

Laura Saar Satu Pulkkinen

Laura Saar Satu Pulkkinen

Laura Saar

Laura toimii Xamkissa nyt seitsemättä vuotta. Ammatiltaan hän on jalkaterapian lehtori. Puolet työajasta Lauralla kuluu opetuksen parissa ja toinen puoli projektityöntekijänä Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle -hankkeessa. TKI-toiminnassa Laura on ollut mukana aiemmin TIEDOSTA – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeessa hyvinvointiteknologiasta vastaavana projektityöntekijänä. Jalkaterapeuttikoulutuksessa Laura opettaa pääasiassa biomekaniikkaa ja siihen liittyviä osa-alueita, mutta myös paljon muuta, kuten haavanhoitoa, sisätauteja sekä anatomiaa. Ennen Xamkille tuloa Laura ehti tutustua jalkaterapeutin työhön erikoissairaanhoidossa sekä toimia alan yrittäjänä.

Satu Pulkkinen

koulutukseltaan Satu on sairaanhoitaja ja  terveystieteiden maisteri. Takataskussa kulkee myös Kuntaliiton myöntämä EKJ-sertifikaatti.

Tällä hetkellä Satu työskentelee Xamkin TKI-toimialalla projektipäällikkönä Tukea tuottavuuteen - sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle –hankkeessa.

Ennen hanketyöhön siirtymistä Satu toimi esimiestehtävissä julkisen puolen sote-kuntayhtymässä. Mahtuupa Satun uralle myös antoisat vuodet yksityisessä koulutus- ja konsultointiyrityksessä, jossa hän toimi viimeisimpänä sote-puolen erityisasiantuntijatehtävissä.

 

uudistumiskykyä pelaten

Tämän työpajan tavoitteena on oivaltaa sekä omat että organisaation uudistumiskyvyn kehittämiskohteet. Nopea ja omakohtainen tapa käsitellä SYKE-tapahtuman teemaa uudistuminen.Täällä sparraus tapahtuu pellillisesti Topaasia® -pelin avulla. Tämä työpaja kestää noin 30 minuuttia ja työpaja on organisaatiokohtainen (Suositus 3-8 henk/peli)

Tila ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen pajaan avataan myöhemmin.

*Tämä työpaja toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Pysytään pinnalla ja Osaava PK -hankkeiden kanssa.

Näyttökuva 2019-6-11 kello 15.07.51.png
Näyttökuva 2019-6-11 kello 15.09.28.png
 

PARASTA–työpaja

Taide, kulttuuri ja luonto vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen sekä edistävät hoitoa ja paranemista. Kokemukset lisäävät terveyden ja hyvän elämän tunnetta. Parasta-pajassa järjestämme kaikille avoimia hyvän elämän hetkiä. Niissä pääset kokeilemaan joitakin menetelmiä ja keskustelemaan niistä sekä omista kokemuksistasi.

Järjestämme tasatunnein max 30 minuutin mittaisia kokeiluja: ohjelma löytyy osastolta. Viritellään mieltä ja kehoa sanoilla, kuvilla, musiikilla ja liikkeellä.

Työpajaan osallistuminen on maksutonta eikä vaadi ennakkotaitoja tai -tietoja. Tila ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.

Kokeilujen välillä Parasta-tiimi päivystää osastolla keskustelemassa taiteen, kulttuurin ja luonnon hyvinvointivaikutuksista. Jos työskentelet sote-, nuoriso- ja ohjausalan yksikössä, työpajassa voit myös ilmoittautua mukaan taitoja edistävään maksuttomanaan valmennukseen.

* Tämä työpaja toteutetaan yhteistyössä Parasta Etelä-Savoon - taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille –hankeen kanssa. XAMK, ESSOTE, DIAK ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

parastaetelasvoon_logopalkki.jpgUntitled design kopio.png

Jatta Juhola
Tuulevi Aschan
Laura Hokkanen
Kati Vapalahti

 

Innosta toimijaksi - kasva yrittäjäksi

Yrittäjäksi kasvetaan, ei synnytä. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen ja yrittäjyyden mahdollisuudet. Tämän vuoksi koulun tärkein tehtävä on kannustaa ja tukea oppilaiden toimijuutta. Ensimmäiselle luokalle tullessaan lapset ovat täynnä intoa ja ideoita; koulu on heille mahdollisuus. Työpajassa päästään tutustumaan, kuinka tämä palo on mahdollista säilyttää ja saada lapset ylittämään omat rajansa yhä uudestaan. Kipinä yrittäjyyteen on mahdollista sytyttää jo alakoulussa.

Tila ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.

Näyttökuva 2019-6-13 kello 7.56.08.png

Marja-Leena Bilund

Rohkea kokeilija ja kouluttaja, yrittäjä. Intohimona innostaa sekä lapsia, nuoria että opettajia toimimaan ja yrittämään, rohkeasti rikkomaan rajoja omiin vahvuuksiinsa luottaen.
Motto: “ ratkaisuja, ei ongelmia”.